RING:

Husk at betale håndværksydelser for 2019 hvis du skal have håndværkerfradrag

Husk at betale håndværksydelser for 2019 hvis du skal have håndværkerfradrag
28. januar, 2020
Hvis du vil udnytte dit 2019-fradrag er fristen 29. februar 2020 for betaling af håndværksydeler. Kan du ikke nå at få betalt ydelserne inden 1. marts i år overgår fradraget til 2020 indkomståret. Hvis du allerede har planer om forbedringer i 2020 er der god grund til at få betalt og registreret dit 2019 håndværkerfradrag inden. 2019-loftet er på 12.200 kroner inklusiv moms per person. Fradraget er på ca. 26% så for at få mest muligt ud af fradraget kan du få udført arbejde for ca. 46.900 kroner per person, så rammer du loftet og får de 12.200 kroner i fradrag.

Hvad kan du få fradrag for?

Du kan kun få fradrag for arbejdslønnen ikke materialer.

Håndværkerfradraget gælder mange ydelser indenfor grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm. Dog er der undtagelser! (typisk når det gælder indvendige ændringer samt rekonstruktioner af tag og gulv) Læs mere om undtagelserne for håndværkerfradraget på SKAT’s hjemmeside.

 • Udvendig maling af vinduesrammer, døre og ydervægge
 • Isolering af tag også udestue, garage og carporte hvis de er en del af boligens tagkonstruktion
 • Reparation og forbedring af skorsten
 • Udskiftning af vinduer, ruder og terrassedøre med glas
 • Udskiftning af yderdøre og terrassedøre med nye døre
 • Isolering og hulmursisolering af ydervægge
 • Afmontering og tilmuring af skorstenshul ved bortskaffelse af brændeovn eller pejseindsats
 • Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg (ikke oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler)
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller, solfangere og husstandsvindmøller
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg (dog ikke gulvvarme)
 • Installation eller udskiftning af fjernvarme
 • Installation af varmepumper
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Radonsikring
 • Installation af tyverialarm
 • Tilslutning til bredbånd

Du kan også få op til 6.100 kroner i fradrag for en række serviceydelser (servicefradraget) indenfor rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde. Læs mere om fradragsberettigede serviceydelser her

Udgåede ydelser

I 2018 var der ydelser som er udgået i 2019, så dem kan du ikke længere få fradrag fra længere. Det gælder.

 • Energirådgivning til energiforbedringer
 • Installation af intelligent styring af varme, ventilation og lys
 • Kortlægning og fjernelse af bygningsdele, der indeholder asbest, PCB og bly
 • Solafskærmning af vinduer og glasdøre
 • Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger
 • Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse
 • Installation af ladestik til el-biler

De vigtigste krav til at få håndværkerfradraget

Arbejdet skal være betalt inden 1. marts året efter, dvs. for 2019 skal ydelserne være betalt senest 29. februar. Ydelserne skal indberettes senest 1. maj 2020.

Du skal betale elektronisk med dankort, netbank eller MobilePay og arbejdet skal være dokumenteret. Så husk at gemme fakturaer og bilag som dokumentation.

Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år hvor arbejdet er udført.

Der skal være tale om reparation eller vedligehold af en eksisterende helårs-bolig eller fritidsbolig ikke nybyggeri.

Loftet for håndværkerfradraget i 2019 er 12.200 kroner per person. Du får ca. 26% i fradrag for håndværksydelser inklusiv moms.

Læs mere om kravene til håndværkerfradraget her

Del denne nyhed

Flere nyheder