RING:

Privatlivspolitik

Dataansvarlig

Viktech PS
Runetoften 18
8210 Aarhus V
Telefon: 70 20 90 43
CVR: 34046603
Email: viktech@viktech.dk

Personoplysninger / Behandlingsaktiviteter

Personoplysninger er de informationer, der i et eller andet omfang kan føres tilbage til dig. Oplysningerne bruges typisk til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Fx opsætning af ønsket demo efter udfyldt formular.

Vi indsamler og behandler oplysninger under følgende aktiviteter:

Besøg på websitet

På Viktech.dk benytter vi cookies til at indsamle og analysere data fra vores brugere. Det er helt frivilligt om eller hvor meget data, vi må få adgang til, hvilket du kan læse mere om i vores cookiepolitik.

Kommunikation med potentielle kunder

Når du besøger vores website kan du vælge at tage kontakt eller høre mere om vores services via følgende kanaler:

  • Kontaktformular / Book møde
  • Bestil medarbejder eller Bliv medarbejder
  • Søg job
  • E-mail
  • Telefon

 

Vi indsamler og behandler udelukkende den data, som er nødvendig i forhold til at kunne oprette dialog og svare på eventuelle spørgsmål. Det er typisk helt almindelige oplysninger som: virksomhed, navn, e-mail og telefonnummer.

Vores bemyndigelse til at behandle personoplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Kommunikationen med dig slettes, når det står klart, om du ønsker vores ydelser eller ej. Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne ske. 

Kunder

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder og samarbejdspartnere og behandler derfor oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

Behandlingen af personoplysningerne sker efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Jobansøgere

Når vi modtager en ansøgning, behandles personoplysningerne efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Hvis du har sendt os følsomme oplysninger, behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Har du sendt os oplysninger om strafbare forhold er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3.

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Hvis ikke din ansøgning fører til ansættelse hos os, gemmer vi som udgangspunkt dit ansøgningsmateriale i op til seks måneder efter rekrutteringsprocessen er afsluttet.

Videregivelse af oplysninger til tredjepart

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil under cookieindstillinger.

Har du givet samtykke, så deler vi fx oplysninger om dit besøg med Google med henblik på at måle websitets aktivitet og performance. Vi deler ligeledes oplysninger med sociale platforme, så vores annoncering kan målrettes bedre. Ved disse forhold er Viktech fælles dataansvarlig med de sociale medieudbydere.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du forskellige rettigheder.. Hvis du ønsker at gøre brug af dem, er du derfor altid velkommen til at kontakte os på viktech@viktech.dk eller telefon 70 20 90 43.

  • Indsigt: I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig.
  • Berigtigelse: Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget.
  • Indsigelser, begrænsning og sletning: I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores registrering af persondata i henhold til reglerne i Persondataloven. Det vil også i nogle tilfælde være muligt at få behandlingen af din data begrænset til opbevaring eller slettet.
  • Dataportabilitet: I særlige tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
  • Tilbagekaldelse af samtykker: Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

 

Klagemuligheder

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.