RING:

Stærkt supplement til dine grave- og kabelopgaver

Stærkt supplement til dine grave- og kabelopgaver
18. juni, 2020
Flere og flere kunder i el-branchen efterspurgte for nogle år siden Viktechs kompetence til udførelse af infrastruktur-projekter. Det drejede sig om gravearbejde og etablering af el, fiber, COAX, brønde og skabe. Langsomt men sikkert voksede det arbejdsområde, så det i dag udgør en hel afdeling, Viktech Cable Contractor. Den består både af specialuddannede medarbejdere og et omfattende program af udstyr og maskiner.

Kapacitet til både store og små opgaver

Kompetencerne hos Viktech Cable Contractor favner bredt. Fra håndtering af infrastrukturprojekter med bl.a. gravning, kabel- og ledningsarbejde (fiber, COAX og el), ansøgning om gravetilladelser til reetablering af belægningsarbejde og generel maskinføring. Viktech Cable Contractor er i stand til at levere både et komplet sjak og det fornødne udstyr og maskiner.

Professionelt udstyr til det hele

Viktech Cable Contractor nøjes ikke med at stille kompetente medarbejdere til rådighed. Moderne specialudstyr og maskiner følger også med, så opgaverne kan løses hurtigt, effektivt og i høj kvalitet. Derfor er et omfattende program af udstyr og maskiner en væsentlig del af det samarbejde, som Viktech Cable Contractor tilbyder.

Viktech Cable Contractor omfatter pt. mere end 130 medarbejdere med forskellige kompetencer og en maskinpark på over 100 enheder.

Specialuddannede medarbejdere på flere områder

Afhængig af den aktuelle opgave sammensættes det team af medarbejdere, der kan løse opgaven. Maskinførere, håndmænd, belægningsfolk, fiber- eller COAX teknikere og projektledere er nogle af de medarbejdergrupper, som Viktech Cable Contractor bygger sine teams af.

Alle er de dels erfarne, dels veluddannede inden for hvert sit område og kompetente til at løse de opgaver, som knytter sig til grave- og kabel/fiber-arbejde.

Viktech Cable Contractor sikrer dig en bedre forretning indenfor graveopgaver ved etablering af el, fiber, COAX, brønde og skabe.

Viktech Cable Contractor bistår enten med hele grave/kabel løsningen eller med dele af den. Vores kunders egne kompetencer og kapacitet sætter rammerne for omfanget af løsningen. Derfor er ydelserne inden for Viktech Cable Contractor fleksible. Det betyder, at kunderne selv definerer opgaven med hensyn til omfang, tid, mængde, bemanding og udstyr. Viktech Cable Contractor tilpasser sine ydelser derefter, så kunderne får maksimalt ud af den aktuelle situation. Det gælder i forhold til både større opgaver og mindre opgaver.

Del denne nyhed

Flere nyheder