Stærkt supplement til dine grave- og kabelopgaver

Flere og flere kunder i el-branchen efterspurgte for nogle år siden Viktechs kompetence til udførelse af infrastruktur-projekter. Det drejede sig om gravearbejde og etablering af el, fiber, COAX, brønde og skabe. Langsomt men sikkert voksede det arbejdsområde, så det i dag udgør en hel afdeling, Viktech Cable Contractor. Den består både af specialuddannede medarbejdere og et omfattende program af udstyr og maskiner.